Vozový park

Naše služby sa snažíme postupne skvalitňovať aj prostredníctvom pravidelnej obnovy vozového parku, v ktorom sa nachádzajú návesové súpravy o objeme 100CBM a tandemové súpravy 120CBM. V súčasnosti využívame  najmodernejšie  ekologické  vozidlá Euro 5 a Euro 6.